פרנס היום

אחד מעמודי התווך של בית הכנסת הוא האנשים העמלים בהחזקתו. אותם המשקיעים את מיטב זמנם וכספם למען בית הכנסת שלא על מנת לקבל פרס.

על מנת שנוכל להוקיר את פועלם, יכול הגבאי להוסיף את שמם ללוח הממוחשב.

עיצוב השקופית מפואר, ונועד להביא לכך שחברים נוספים יבקשו להצטרף למעגל התורמים.