זמני תפילות

כאמור, בלוח הושקעו מאמצים רבים במטרה לחסוך מהלקוח את הצורך להתעסק בהגדרות המוצר.

כך הוא גם בזמני התפילות.
הלקוח יכול להגדיר שעה קבועה לתפילה, או, לחלופין, זמן המושפע מזמני היום השונים (שקיעה\זריחה\צאת הכוכבים וכיו"ב) והשעה תתעדכן באופן יומיומי בצורה אוטומטית.

לדוגמא, ניתן להגדיר את תפילת מנחה בחול כ"עשרים דקות קודם השקיעה של יום שלישי".

ניתן להגדיר זמני תפילות לכל חג ולכן זמן.