זמני השבת

הלוח מציג את זמני כניסת השבת ויציאתה (גם לדעת רבינו תם) ומידע אודות פרשת השבוע.

במעמד ההתקנה הלקוח יבחר האם להציג מידע שבועי נוסף, כגון הכרזת ראש חודש, זמן המולד, תענית ותקופה.

ישנן קהילות אשר סדר הקריאה בתורה שלהן שונה מהסדר הנהוג בכלל בתי הכנסת – הלוח מכיל רשימה של מנהגים, מהן הלקוח יוכל לבחור.