זמני היום


בלוח הוטמע אחד האלגוריתמים המתקדמים בעולם לחישוב זמני השקיעה והזריחה האסטרונומיים.
בנוסף, "בינה לעתים" הוא הלוח היחיד, נכון להיום, המציג גם את זמני הנץ והשקיעה הנראים לעשרות ערים בארץ ובעולם, אשר זמנם, לדעת חלק גדול מהפוסקים, הוא הקובע לעניין מצוות שונות.

הלקוח יכול לבחור לפי איזו שיטת חישוב להציג את הזמנים (הגר"ע יוסף, אשכנז, איש מצליח ועוד).

גם בעת מעבר לשעון קיץ\חורף – אין שום צורך בהתערבות אנושית. הלוח יתעדכן אוטומטית ויציג את הזמנים המעודכנים.

הזמנים המוצגים בלוח:

• שקיעה• חצות היום והלילה
• זריחה• מנחה גדולה
• עלות השחר• מנחה קטנה
• טלית ותפילין ("משיכיר")• פלג המנחה
• סוף זמן ק"ש גר"א\מג"א• צאת הכוכבים
• סוף זמן תפילה גר"א\מג"א• צאת הכוכבים ר"ת