מסך ראשי

המסך הראשי מציג באופן בולט ומפואר טקסט אותו יבחר התורם להציג.

התרומה יכולה להיות להנצחת קרוביו, לרפואה, להצלחה, פרנסה או כל מטרה אחרת אשר תעלה על לב התורם.